ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
">
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
">

ระบบข้อมูลกลางจังหวัด

  -  กองทุนสวัสดิการชุมชน
  -  บ้านมั่นคง
  -  ภัยพิบัติน้ำท่วม
  -  สภาองค์กรชุมชนตำบล
  -  องค์กรการเงิน
Custom Search
 
  ข่าวสาร-VCD
โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย บริษัทกัลฟ์ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความเชื่อมั่น
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2554 โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายมารุต แก้วงาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย พร้อมด้วย นายฐิติพงษ์ ถึงคุณ พลังงานจังหวัด มีการจัดประชุมสมัชชาภาคประชาชน ของชุมชนรอบโครงการโรงไฟฟ้าอุทัย ที่โรงแรมแกรนด์ จ.อยุธยา เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อควบคุมตรวจสอบโรงไฟฟ้าอุทัย ฯ โดยให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล จัดการเลือกตั้งเลือกตัวแทนของตนเอง เข้ามาเป็นคณะกรรมการสมัชชาโรงไฟฟ้าอุทัย เพื่อร่วมควบคุมตรวจสอบโครงการฯ และการพัฒนาชุมชน โดยงานนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้แทนจากส่วนราชการ และ ผู้บริหารโครงการโรงไฟฟ้าอุทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เทศบาล ในอำเภออุทัย วังน้อย และบางปะอิน ร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นอีกกลไกหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นของชุมชนต่อการจัดการโรงไฟฟ้าอุทัย ทีจะสร้างในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สื่อชุมชนคน.อยุธยา รายงาน........(คลิกดูภาพเพิ่ม)

 รายละเอียด

 
 
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group  Powered by ThaiWeb.  Admin
 
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |
ICSG


Hacked By Iran Cyber Security group

Pi.hack Was Here

iran-cyber.orgWe Are :
| root3r | MOHAMAD_NOFOZI | KamraN HellisH | JOK3R | WH!T3_W01F |
| Alireza_Promis | Pi.Hack | Mr.Moein |