หน้าหลักข่าวสาร
คณะผู้จัดทำ
ข่าวสาร-VCD
ภาพ-ข่าว
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

ระบบข้อมูลกลางจังหวัด

  -  กองทุนสวัสดิการชุมชน
  -  บ้านมั่นคง
  -  ภัยพิบัติน้ำท่วม
  -  สภาองค์กรชุมชนตำบล
  -  องค์กรการเงิน
Custom Search
 
  ข่าวสาร-VCD
โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย บริษัทกัลฟ์ จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความเชื่อมั่น
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2554 โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายมารุต แก้วงาม ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย พร้อมด้วย นายฐิติพงษ์ ถึงคุณ พลังงานจังหวัด มีการจัดประชุมสมัชชาภาคประชาชน ของชุมชนรอบโครงการโรงไฟฟ้าอุทัย ที่โรงแรมแกรนด์ จ.อยุธยา เพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อควบคุมตรวจสอบโรงไฟฟ้าอุทัย ฯ โดยให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล จัดการเลือกตั้งเลือกตัวแทนของตนเอง เข้ามาเป็นคณะกรรมการสมัชชาโรงไฟฟ้าอุทัย เพื่อร่วมควบคุมตรวจสอบโครงการฯ และการพัฒนาชุมชน โดยงานนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ผู้แทนจากส่วนราชการ และ ผู้บริหารโครงการโรงไฟฟ้าอุทัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เทศบาล ในอำเภออุทัย วังน้อย และบางปะอิน ร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นอีกกลไกหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นของชุมชนต่อการจัดการโรงไฟฟ้าอุทัย ทีจะสร้างในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สื่อชุมชนคน.อยุธยา รายงาน........(คลิกดูภาพเพิ่ม)

 รายละเอียด

 
  ......Copyright © 2011 pdtnews.net. All Rights Reserved. ......WELCOME...... www.pdtnews.net......สื่อชุมชนคนอยุธยา......นสพ.แผ่นดินทอง......สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองสระบัว......  Powered by ThaiWeb.  Admin